På Malta er abort ulovlig og straffbart, uten unntak.

Landets største partier støtter forbudet.

Organisasjoner som FN og International Commission of Jurists har flere ganger kritisert Malta for at de ikke tillater abort til kvinner som risikerer å dø som følge av svangerskapet, eller som er blitt gravide gjennom voldtekt.

Polen og Kypros har også strenge regler for abort.

En rekke land i EU har fri abort. Det innebærer at kvinner har rett til å avbryte svangerskapet uten annen begrunnelse enn at hun ønsker det. I de fleste land, inkludert Norge, gjelder denne retten inntil utløpet av 12. svangerskapsuke. Det ble utført 15.216 aborter i Norge i 2012, en liten nedgang fra året før.

Sverige mest liberal

I Sverige gjelder den ubegrensede retten til abort til og med 18. uke av svangerskapet. Det har gjort Sverige til et attraktivt reisemål for utenlandske kvinner, heriblant norske og danske, som ønsker sen abort.

I fjor sluttet en privat klinikk i København å tilby kjønnsskanning, som først kan gjøres ved 14. graviditetsuke. Eieren av klinikken forklarte at han ikke lengre kunne leve med at hans pasienter reiste til Sverige for å utføre en sen abort hvis fosteret hadde «feil» kjønn.

Den nederlandske kvinneorganisasjonen Women on Waves har siden 2001 med jevne mellomrom sendt såkalte abortbåter til land hvor kvinner ikke har fri adgang til abort.

Båt til internasjonalt farvann

Abortbåten legger ved havn i et land, og lokale kvinner får mulighet til å bestille en abort. Deretter seiles kvinnene ut til internasjonalt farvann, hvor de med hjelp fra leger og sykepleiere får avbrutt den uønskede graviditeten.

Organisasjonen benytter fortrinnsvis medisinske aborter, der svangerskapet avbrytes med medisin fremfor kirurgi.

Women on Waves har besøkt Irland, Polen, Portugal og Spania.

I fjor forsøkte organisasjonen for første gang å sende en abortbåt til et muslimsk land, men myndighetene i Marokko hindret den nederlandske båten å legge til kai.