Både Howard Dean, eksguvernør i delstaten Vermont, og senator John Kerry, høyt dekorert Vietnam-veteran, krever at forsvarsministeren må gå. Viseforsvarsminister Paul Wolfowitz bør slå følge med ham. Dean varsler at han vil sette i gang en nasjonal underskriftskampanje til støtte for kravet.

BEGRUNNELSEN er at de to er hovedarkitektene bak USAs krigføring i Irak.

Verken Dean eller Kerry sparer på konfekten i omtalen av de to øverste politikerne i forsvarsdepartementet.

For de nykonservative er dette de to store heltene, selv om det også her begynner å dukke opp betenkeligheter ettersom tiden går, og det viser seg at «den store planen for fred i Midtøsten og slutt på terrorismen» ikke er så enkel å sluttføre. En av dem som nå fører an mot Rumsfeld på høyresiden er en av de fremste nykonservative ideologene William Kristol. Hans utgangspunkt er naturlig nok et annet enn Deans og Kerrys, men det viser at det er en stigende uro i rekkene bak administrasjonen. En uro som kan føre til at president Bush kan bli fanget i en knipetang i tiden frem mot valget.

DEANS OG KERRYS angrep på Rumsfeld er etter alt å dømme først og fremst et angrep på presidenten. Det er lettere å skyte på Rumsfeld. For tross synkende popularitet på alle nasjonale meningsmålinger, har George W. Bush fortsatt, i likhet med det Ronald Reagan hadde, en form for teflonbeskyttelse som gjør at et åpenlyst angrep på presidenten kan slå tilbake på de to demokratiske håpefulle.

Nå vil Bush neppe gi de to sparken, eller tillate at de søker avskjed. Det vil være en innrømmelse av egen skyld i det som Howard Dean og John Kerry nå kritiserer forsvarsministeren og viseforsvarsministeren for.

SÅ ER SPØRSMÅLET: Hvorfor gjøres Rumsfeld og Wolfowitz til skyteskiver nå? Neppe fordi George W. Bush indirekte har innrømmet at USA ikke kan gjøre jobben i Irak alene, gjennom sin tale i FN tirsdag i denne uken.

Mer sannsynlig bunner det i et ønske om å kapre tilbake toppen på førstesidene etter at general Wesley Clark meldte seg på som den tiende kandidaten for å bli demokratenes presidentkandidat til neste års valg.

Clark, som tidligere øverstkommanderende for NATO i Europa og «vinner av Kosovo-krigen», ønsker å kopiere Dwight D. Eisenhower. Og George Washington for den saks skyld.

Etter å ha tvilt seg frem til om han burde stille eller ikke, kom han som en kule. Han har gått til topps på den første meningsmålingen, får verbal juling av de andre demokratiske håpefulle for manglende ekthet i sin demokratiske ideologi, men kan dermed ikke oppfattes som annet enn en farlig utfordrer for dem som nå i flere måneder har strevet for publikums gunst.

Dean og Kerry vil ut av skyggenes dal raskest mulig. Og for ikke å forstyrre idyllen i toppmøtet mellom George W. Bush og Vladimir Putin, er det Rumsfeld som får unngjelde. I første omgang.

Det er neppe noe dårlig tips at en nasjonal underskriftskampanje vil holde interessen ved like i uker fremover. .

RUMSFELD-AKSJONIST: Eksguvernør i Vermont, Howard Dean, er en av dem som har kastet seg inn i hylekoret om Rumsfelds avgang, og vil sette i gang en nasjonal underskriftskampanje for å styrke kravet.<br/> FOTO: JIM BOURG, REUTERS