For å gjøre det helt klart: Selv om situasjonen for Yasser Arafat er kritisk, han har leversvikt, betyr ikke dette at han kan komme til å dø over natten. Like gjerne kan det ta uker.

Det har en person med god innsikt i det som nå skjer, fortalt meg. Siden slutten av forrige uke har han hatt rett.

AVKLARINGEN OM lederskapet under lørdagens møte i Gaza med maktfordelingen mellom de to sentrale Arafat-medarbeiderne Ahmed Qurie (Abu Ala) og Mahmoud Abbas (Abu Mazen) er viktig for den videre utviklingen.

Qurie (67), hovedforhandleren under Oslo-prosessen, fortsetter som statsminister, mens 69 år gamle Abbas, som var mellommannen mellom Arafat og forhandlerne, skal lede eksekutivkomiteen i PLO og er også toppmann i Fatah. Dette er også akseptert av de mest ytterliggående palestinske kreftene i Hamas og Islamsk jihad. De har innsett behovet for å opptre samlet og skape inntrykk av enhet blant palestinerne.

Det har pågått en voldsom maktkamp mellom palestinerne siden meldingen kom om Arafats forverrete helsesituasjon, og han ble forflyttet til det militære sykehuset i Percy i utkanten av den franske hovedstaden. Det er liten tvil om at denne maktkampen vil fortsette, ikke minst gjennom planting av nyheter om at Arafat har utpekt sin etterfølger. Samtidig er det grunn til å regne med at Abu Ala og Abu Mazen de kommende dagene vil komme til å feste sitt grep om makten, slik at en endelig avklaring om det palestinske lederskapet etter Arafats død kan komme til å ta tid.

De to er moderate krefter som begge ønsker en fredelig løsning med Israel. Og det er verdt å merke seg at både Israel og USA, som de viktigste aktører i en forhandlingsløsning i Midtøsten, har forholdt seg rolig på avstand i forhold til det maktspillet som har pågått.

DEN ISRAELSKE AVISEN Maariv var allerede fredag ute med en melding om at Yasser Arafat i et testamente han hadde gitt til konen Suha og nevøen Nasser al-Kidwa, den palestinske representanten i FN, har utpekt Farouk Kadoumi som sin etterfølger som formann i PLOs eksekutivkomité og dermed også leder av Fatah.

Personer med gode kunnskaper om det som skjer på innsiden av det palestinske miljøet, holder dette for usannsynlig. Arafat ville neppe, selv med sine splittede holdninger til fredsprosessen, utpeke Kadoumi.

Kadoumi har på mange måter satt seg selv utenfor i det palestinske miljøet. Han var en av de opprinnelige stifterne av PLO, kjent som Abu Lutuf, og han står for en betydelig mer ytterliggående holdning til fredsprosessen og drømmen om et selvstendig Palestina enn Yasser Arafat.

Han har hatt rollen som PLOs utenriksminister, men satte seg utenfor lederskapet da han i 1994 — i ren protest mot Oslo-avtalen - valgte å bli boende i Tunisia, i stedet for å reise hjem til Gaza eller Vestbredden da de palestinske selvstyreområdene ble etablert. Siden den gangen har han delt sin tid mellom Tunis og Damaskus og har ikke spilt noen særlig offentlig rolle i prosessene rundt en fredsløsning mellom Israel og Palestina.

KILDER JEG HAR hatt kontakt med de siste dagene, utelukker ikke at Arafat kan ha overlatt et brev med instrukser til konen og nevøen.

Og de samme kildene utelukker heller ikke at nevøen, som i dag har den viktige rollen som palestinernes FN-representant, kan ha blitt nevnt som kandidat til det innerste lederskapet i PLO. Men samtidig pekes det på at det i så fall må være en gang i fremtiden - i dag har Nasser al-Kidwa ingen maktbase som gir grunn til å trekke ham inn i spekulasjoner om hva som vil skje når Arafat dør.

Vi kommer til å se og høre mye om det som skjer omkring det palestinske lederskapet i tiden fremover. Og mye av det kommer til å være en «krig» med informasjon og desinformasjon. Selv om lørdagens Gaza-møte sementerte et midlertidig lederskap, vil det være viktig å ha et slags overtak den dagen Yasser Arafat er borte. Derfor skal man heller ikke lukke øynene for at det i løpet av kort tid, slik det allerede hviskes om, med full tyngde dukker opp meldinger om at israelerne langsomt har forgiftet Arafat. I så fall vil det antakelig være et kamprop for forsterket krigføring mot Israel.