Flemming Rose

Ifølge Goldman Sachs vil fire nye land, Kina, Russland, India og Brasil overta fire EU-lands plasser på listen over verdens seks største økonomier. Det vil få store konsekvenser for næringslivets strategiske planlegging.

EU-landene kan godt begynne å ruste seg til et fundamentalt skifte i den globale økonomien, som i løpet av de kommende årtier vil hekte Europas største økonomier, Tyskland, Frankrike, Italia og Storbritannia av det globale tetfeltet.

Det fremgår av en ny rapport fra Goldman Sachs om utviklingen av markedene i de nye, store markedsøkonomiene i Asia, Russland og Latin-Amerika. Rapporten forutsetter at regjeringene i de nevnte land fører en politikk som stimulerer økonomisk vekst.

Ifølge rapporten, som refereres av finansavisen Vedomosti og kan leses på www.gs.com, befinner Russland seg i en spesielt fordelaktig situasjon, fordi verdens største land i løpet av en overskuelig fremtid ikke bare vil vokse de rike EU-lands økonomier over hodet i absolutte tall, men også passere Italia og Tyskland når det gjelder gjennomsnittlig levestandard, dvs. bruttonasjonalprodukt pr. innbygger.

Ifølge Goldman Sachs vurdering vil de rike land i G7, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Japan, Italia og USA vokse med 2 prosent i snitt frem til midten av det 21. århundre, mens den russiske økonomien vil utvide seg med 7-10 prosent i året inntil 2020, hvoretter den vil ha nådd et så høyt nivå og en styrking av den nasjonale valuta at vekstraten deretter vil falle.

Hva kreves så for å gjøre dette russiske mirakel til virkelighet? Goldman Sachs avviser at det forutsetter mirakler.

— For oppnå et slikt resultat kreves det ingen spesiell økonomisk politikk for å gjenta miraklet med de asiatiske tigre, sier en av rapportens forfattere Dominic Wilson.