Den moderate høyreregjeringen, som har bestått av kristendemokratene CDA, det liberale VVD og Pim Fortuyns liste (LPF), fikk bare tre måneder ved makten, før statsminister Jan-Peter Balkenende kunngjorde hele regjeringens avgang.

— Det er ikke noe grunnlag for fruktbart og vedvarende samarbeid i koalisjonen, sa Balkenende. Like før hadde både visestatsminister Eduard Bomhoff og økonomiminister Herman Heinsbroek, som begge kommer fra LPF, sagt at de trekker seg, etter en bitter personstrid mellom de to.

Regjeringen går dermed inn i historien som den mest kortvarige i Nederland siden andre verdenskrig.

EU-utvidelse

Det var frykt for at regjeringsbråket ville kunne forsinke EUs utvidelsesplaner. Et toppmøte om temaet skal holdes neste uke. Hvis ikke regjeringssituasjonen i Nederland er avklart, kan det være vanskelig å ha noe standpunkt under møtet. Regjeringskoalisjonen har vært splittet i synet på om hvorvidt de skal støtte forslaget om å innlemme ti nye land i unionen.

Men en talsmann for utenriksdepartementet sa at Nederland må gjøre seg opp en klar mening om saken, uavhengig av hvorvidt det bare er en midlertidig regjering på plass når EUs utenriksministere møtes mandag og tirsdag.

Statsminister Per Stig Møller fra Danmark, som har formannskapet i EU, sier han ikke tror regjeringskrisen i Nederland vil legge hindringer i veien for utvidelsesprosessen.

Lederstrid

Oppslutningen til partiet til Pim Fortuyn, som ble skutt og drept bare noen dager før valget i mai, har rast etter valget, da det ble landets nest største parti. Fortuyns død ble etterfulgt av intern maktkamp og en rekke lederkriser.

De to ministrene Bomhoff og Heinsbroek gikk av etter en kamp om ledelsen av partiet, men ingen av dem fikk jobben. Posten gikk i stedet til Mat Herben, som tidligere i år selv ble avløst av den nå avtroppende lederen Harry Wijnschenk.

— Det er en uforenlighet i personlighetene mellom Bomhoff og meg, sa Heinsbroek da han kunngjorde sin avgang. Heinsbroek går for å være en dynamisk og brautende entreprenørtype, svært forskjellig fra den mer konservative og forsiktige Bomhoff. Han begrunnet på sin side avgangen med at utviklingen den siste tiden hadde skapt en umulig arbeidssituasjon.

(NTB)