Norge og EU har også inngått kvoteavtale for 2010 for en rekke andre fiskebestander, som sild, sei og torsk.

– Sammen med EU har vi lagt en vanskelig høst bak oss. Utfordringene var så vanskelige at vi måtte gjenoppta forhandlingene i januar. At vi nå har avtalene på plass, har stor betydning for næringen i Norge og EU, sier fiskeri— og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap).