Tidligere på dagen sa en makedonsk tjenestemann at en avtale kunne være på plass i løpet av tirsdagen, etter mer enn en ukes samtaler. Partene gikk tilbake til forhandlingsbordet tirsdag etter en uventet pause som ble utløst da slaviske makedonere dagen før krevde en rask og fullstendig avvæpning av albanske opprørere. Slaviske politikere gikk senere tilbake på kravet etter å ha fått forsikringer fra NATO. Geriljaen har signalisert at den kun vil levere inn våpen etter hvert som en politisk avtale blir til reell politikk. Fokus i samtalene er nå på endringer i landets konstitusjon, ifølge en albansk politiker uvakt@ntb.no