Tilbudet skal være godtatt av de to store albanske partiene i Makedonia som fra lørdag deltar i en ny og utvidet koalisjonsregjering. Ordningen skal imidlertid ha møtt motstand fra deler av det største makedonske nasjonalistpartiet, VRMO-DPMNE.

Mange innenfor dette partiet mener geriljaen bare vil stanse sin krigføring dersom den nedkjempes militært, eventuelt at store deler av ledelsen tas til fange og fengsles. Derfor er de motstandere av å la geriljaen slippe uskadd og ustraffet, spesielt etter overfallet for et par uker siden som kostet åtte makedonske regjeringssoldater og politifolk livet.

Fra regjeringshold er det i flere dager sirkulert fotografier som skal vise at flere av de åtte ble regelrett henrettet på kloss hold. Det blir også påstått at tre av de makedonske soldatene og politifolkene ble dynket med bensin og brent levende. Påstandene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Kosovosiden av grensen til Makedonia er amerikansk sone. Amerikanske militære vil derfor i utgangspunktet ha gode muligheter til å avgjøre hva som skjer med geriljasoldater som kommer over grensen.

Uten våpen

Tilbudet om fritt leide til Kosovo skal ifølge NTBs kilder gjelde i 48 timer, og bare på betingelse av at geriljasoldatene ikke har med seg våpen.

Både det største albanske partiet, DPA, og det opposisjonelle partiet PDP, som også går inn i regjeringen nå, skal underhånden ha godtatt Frowicks forslag. Det er uklart når tilbudet skal tre i kraft, men det vil trolig skje fort.

Om den makedonsk-albanske UCK-geriljaen har godtatt tilbudet og faktisk vil benytte seg av det er derimot høyst uklart.

Flere geriljatalsmenn har de siste dagene sagt at dannelsen av en bred samlingsregjering i Makedonia ikke vil få noen innvirkning på geriljaens kamp. Tvert imot vil de intensivere kampen for å få myndighetene til å gå med på kravet om politisk likestilling mellom makedonere og albanere, og et selvstyrt albansk område i den vestlige delen av landet.

Forlenget våpenhvile

Den makedonske hæren forlenget både torsdag og fredag våpenhvilen på dagtid, for å gi sivile mulighet til å forlate de rundt ti geriljakontrollerte landsbyene 30 kilometer nordøst for Skopje.

Mens våpenhvilen tidligere sto ved lag fra klokken 05 til 10 på morgenen, varte den torsdag og fredag fra 05 om morgenen til klokken 20 på kvelden.

Statsminister Ljubco Georgievski har likevel nektet å ta ordet «våpenhvile» i sin munn. Ifølge ham er det bare snakk om en pause i ildgivningen for å la sivile komme ut.

Diplomatiske kilder har også overfor internasjonale nyhetsbyråer som det tyske DPA, britiske Reuters og franske AFP sagt at en 72 timers våpenhvile ble innledet fredag.

Statsminister Georgievski har benektet dette, men Reuters meldte for noen dager siden at nettopp det var en del av avtalen: Denne skulle tre i kraft i praksis, men benektet offisielt.

NTB