Regjeringen består av alle de største slaviske og albanske partiene i landet, og er et forsøk på å møte trusselen fra den ytterliggående albanske geriljaen som truer med borgerkrig.

(NTB)