Det opplyser en makedonsk militærkilde til nyhetsbyrået Reuters. Møtet mellom representanter for den fredsbevarende KFOR-styrken i Kosovo og Makedonias forsvarsdepartement og generalstab skal starte klokka 22.

— De skal planlegge detaljene, tidspunktet og tiltakene for å begrense tapene, sier militærkilden til Reuters.

Tre makedonske soldater ble drept søndag i angrep som trolig ble utført av etniske, albanske geriljasoldater som okkuperer en landsby nær grensen til Kosovo. Etter hendelsen stengte Makedonia alle grenseoverganger til Kosovo.

Den snart norsk-ledete fredsstyrken KFOR i Kosovo har fått et nytt problem å hanskes med, etter at en albansk geriljagruppe har etablert seg i grensetraktene mellom Kosovo og Makedonia.

Makedonia er en av de opprinnelig seks republikkene i det tidligere Jugoslavia. Den nå selvstendige staten har hittil greid å unngå væpnet konflikt.

NTB-REUTERS

Les om bakgrunnen for konflikten her.