STEIN VIKSVEENBrussel-SkopjeOm stemningen var høy på gårsdagens møte med EU i Luxembourg, var kommentarene mer dempet i Skopje og de albanske delene av Makedonia.EUs utenriksministere og lederne for politiske partier i Makedonia inngikk i går en avtale som åpner for et omfattende politisk og økonomisk samarbeid. Hensikten med avtalen er å dempe spenningen mellom det slavisk-makedonske flertallet og det albanske mindretallet i landet, og å hindre nye krigshandlinger mellom hæren og den albanske geriljaen UCK.Representanter for både regjerings— og opposisjonspartier i Makedonia deltok i samtalene i Luxembourg, men det albanske partiet som blir oppfattet som geriljaens politiske arm var ikke invitert til samlingen med EUs utenriksministere. Gunstig avtale - De makedonske myndighetene søker nå en tett dialog med det albanske mindretallet, og vi regner med å se klare framskritt i løpet av våren, sa den svenske utenriksministeren Anna Lindh.Sverige har formannskapet i EU i første halvår. Makedonias statsminister Ljubco Georgijevskij sa i Luxembourg at reformene ville være på plass innen juni. EU på sin side forplikter seg til å legge forholdene best mulig til rette for makedonske varer i EU, og lover dessuten omfattende økonomisk støtte. Av landene på Balkan er det bare Kroatia som har en like gunstig avtale med EU. Forutsetningen er at diskrimineringen av etniske mindretall tar slutt. Skår i gleden Det var likevel et skår i gleden under møtet i Luxembourg. Av albanernes tre politiske partier deltok bare Det demokratiske partiet til den moderate lederen Arben Xhaferi. Partiet sitter i regjeringen og har en tredel av statsrådene. Albanernes Demokratiske framgangsparti (PDP), som tidligere har sittet i regjeringen, valgte å holde seg borte fordi det tviler på statsminister Georgijevskijs vilje til reformer.Blant mange albanere i Makedonia ble det likevel sett på som langt mer alvorlig at ikke Det nasjonaldemokratiske partiet til Kastriot Haxhirexha var invitert til å delta i drøftingene.For øvrig deltok det representanter fra partiene til andre etniske mindretall som sigøynerne, serberne, tyrkerne og bosnierne på møtet i Luxembourg. Albansk skepsis Blant de etniske albanerne er det fortsatt bred skepsis til om de slaviske makedonerne virkelig er villig til å gi avkall på sine privilegier og behandle albanerne som likeberettigete partnere. - Det tar ikke mer enn en dag å vedta de nødvendige endringer i lover og regler. Hvis regjeringen hadde villet, hadde vi verken trengt geriljakrig eller EUs mekling, sier Fadil Sulejmani, rektor ved det uoffisielle albanske universitetet i Tetovo.- Fullt så enkelt er det ikke, svarer Georgij Spasov, generalsekretær i det sosialdemokratiske partiet og tidligere justisminister. EU har forlangt endringer i forfatningen for å trygge albanernes rettigheter, men ifølge Spasov er det intet flertall i parlamentet for det.I forfatningen heter det at Makedonia er makedonernes land, men at andre folkeslag er velkomne til å leve sammen med dem.- Det blir ikke endret, sier Spasov, som er en av landets fremste opposisjonspolitikere. Ledigheten lammer Spasov benekter ikke at albanerne har problemer og at man må få slutt på det som finnes av diskriminering.- Det er opplagt at vi må styrke lokaldemokratiet, gi mer selvstyre og la provinsene ta hånd om en stor del av sine skatteinntekter. Hvis vi får til det, er vi allerede kommet langt på vei, sier Georgij Spasov og føyer til: - Hvis vi sammen med EU kan legge forholdene til rette for investeringer, er det det viktigste fredsskapende arbeidet på Balkan.Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende