FRANK M. ROSSAVIK

Brussel

En talsmann for Makedonias president Boris Trajkovski bekreftet overfor nettstedet EUobserver.com i går at landets medlemskapssøknad er i arbeid og kan ventes i siste halvdel av februar.

Makedonia, som har to millioner innbyggere, kan bli det tredje landet i tidligere Jugoslavia som tar steget inn i EU.

Slovenia er med i hovedfeltet på 10 som kommer inn 1. mai i år. Kroatia søkte for et år siden og venter nå spent på Kommisjonens anbefaling av søknaden. Denne «dommen» er ventet i februar. Det hersker fortsatt en viss usikkerhet om Kroatia bedømmes som rede til å bli med i samme omgang som Romania og Bulgaria, som er stilt i utsikt medlemskap fra 2007.

De øvrige landene i tidligere Jugoslavia har, i likhet med nabo Albania, signalisert at de ønsker å søke EU-medlemskap så snart de mener seg rede.

Foreløpig må Serbia-Montenegro, Bosnia-Hercegovina og Albania nøye seg med en samarbeidsavtale med Unionen.

Denne avtalen må nok også Makedonia slå seg til tåls med i overskuelig fremtid, landet herjes fortsatt av mye kriminalitet og etnisk uro. Men EU har i det minste gode forutsetninger for å følge utviklingen på nært hold. Unionen har fredsbevarende styrker på plass i Makedonia med mandat frem til desember i år.

Med unntak av Slovenia og Kroatia, antydes et perspektiv på ti år for EU-medlemskap for de andre landene i regionen.

Tyrkias medlemskapssøknad skal behandles på EU-toppmøtet i desember. Denne uken har Kommisjonens president Romano Prodi vært i landet, og gitt mer positive signaler enn før om at landet kan regne med en konkret dato for oppstart av medlemskapsforhandlinger.

Tyrkia håper også å få bli med i 2007-runden, men det er åpent om EU vil ha det svære og lutfattige landet som medlem.

Dessuten er årstallet 2007 beheftet med stor usikkerhet. Selv om dette er målet, regner stadig flere med at 2010 er mer realistisk. Men da kan EU altså vokse med Bulgaria, Romania, Kroatia og Tyrkia og dermed få i alt 29 medlemmer.