–Vi har ikke mandat til å gå inn i Makedonia nå, sa Stoltenberg på en pressekonferanse på NATO-hovedkvarteret på Jåttå i Stavanger tirsdag. Under besøket ble Stoltenberg og hans finske kollega, Paavo Lipponen, orientert om utviklingen på Balkan av sjefen for Forsvarskommando Sør-Norge, generalløytnant Thorstein Skiaker. Skiaker overtar kommandoen over de flernasjonale KFOR-styrkene i Kosovo i april.

Bekymret Stoltenberg uttalte at han er bekymret for situasjonen som blir stadig mer spent i Makedonia. Det har tidligere vært styrker i Makedonia, men foreløpig vil Stoltenberg ikke spekulere i om det blir nødvendig å plassere styrker også i dette Balkan-landet.

–Men situasjonen i Makedonia gjør det enda viktigere for oss å lykkes i Kosovo, mener statsministeren. Da den norske regjeringen bestemte seg for å overta kommandoen for KFOR-styrkene i fjor sommer, var situasjonen på Balkan langt mindre spent enn i dag.

–Vi var forberedt på at situasjonen kunne bli mer krevende, slik vi ser på grensen mellom Serbia og Makedonia nå, sier Stoltenberg.

Stor oppgave Den påtroppende KFOR-sjefen mener at kontrollen i grensestrøkene er en av de største utfordringene for KFOR-styrkene. I tillegg er både kontrollen med tilflyttende innbyggere og det kommende valget i landet en krevende oppgave. Finland deltar også med en betydelig styrke i Kosovo, og statsminister Lipponen er derfor glad for at KFOR nå skal ledes fra Norge.

–Vi kan være stolt over å ha en nordisk general som leder styrkene. Det gir en ekstra trygghetsfølelse, mener Lipponen. Den finske styrken teller i alt 800 soldater. Stoltenberg har nylig besøkt de norske styrkene i Kosovo, og han er også trygg på soldatenes sikkerhet.

–De norske styrkenes sikkerhet er så god som den kan være, mener statsministeren.

NTB