Umin Dol: En fotograf fra nyhetsbyrået Reuters var vitne til at granater traff landsbyen Nikushtak. Landsbyen ligger 6 kilometer fra Aracinovo hvorfra opprørere ble evakuert med hjelp fra NATO mandag. Sinte innbyggere fortsatte tirsdag å sperre veien for konvoien slik at den ennå ikke hadde nådd fram til den nordlige grensebyen Lipkovo. I landsbyen Umin Do har cirka 1.000 mennesker, sivile og politi, sperret veien for ti busser. Det siste angrepet mot albanske opprører kommer til tross for at EU har krevd en politisk løsning på konflikten hvis unionen skal fortsette å gi landet bistand. Tirsdag meldte EU at de hadde mottatt forsikringer fra den makedonske presidenten og regjering om at myndighetene har full kontroll over hæren og politiet. Sveriges utenriksminister Anna Lindh, som deltar på et EU-toppmøte i Luxembourg, sa at president Boris Trajkovski kommer til å tale til folket senere tirsdag.NTB