PER NYHOLM

Ved pavens død starter en til tider makaber seremoni, som normalt strekker seg over ti dager, og som innledes med at camerlengoen, den pavelige kammerherre, med en liten sølvhammer slår avdøde lett på pannen tre ganger mens han tre ganger roper hans fødenavn, i Johannes Paul II tilfelle: «Karol, Karol, Karol.»

Kommer ikke noe svar, anses paven offisielt for død. Så fjerner og knuser kammerherren hans signet, Fiskerens ring, for å hindre mulig misbruk.

Denne ringen motter paven ved sin kroning. Den er inngravert med pavens navn og et bilde av Den hellige Peter i sin båt på Genesaretsjøen, en allusjon til Kristi uttalelse til nettopp denne apostelen, at han i fremtiden skulle være menneskefisker (Lukas 5:10). Ringen, kjent som il piscatorio, har vært i bruk i hvert fall siden det 13. århundre.

Leiligheten forsegles

Det påhviler også kammerherren, for tiden kardinal Martinez Somalo, å ødelegge alle andre pavelige verdighetstegn samt å forsegle de pavelige gemakker, hvilket høres ut som mer enn det er. I Vatikanpalasset med over 1400 rom bor paven i en beskjeden leilighet i nest øverste etasje. Det er fra et vindu i denne leiligheten han hver søndag ved middagstid velsigner mengden nede på Petersplassen.

Når kammerherren har fastslått pavens død, meddeler han de øvrige medlemmene av kurien — den pavelige regjering med andre ord - og kardinalene verden over, at innehaveren av Den Hellige Stol ikke er mer. Han innkaller også konklavet, den hemmelige forsamlingen av kardinaler som skal finne kirkens neste overhode.

Tredobbelt sarkofag

I tiden mellom den gamle pavens død og valget av hans etterfølger overtar kammerherren det daglige ansvaret for kirkens og Vatikanets anliggender. Han betraktes ikke som en «erstatningspave» og kan ikke ta egne initiativer.

Vanligvis følger det så ni dagers kirkesorg.

Den døde plasseres i en tredobbelt sarkofag, bestående av en trekiste, en blykiste og en marmorkiste. Etter begravelsen - normalt i Peterskirkens krypt - utstedes den såkalte rogito, et dokument der Vatikanets øverste kirkelige og medisinske myndigheter bekjentgjør pavens død og begravelse i henhold til kirkens forskrifter.

Først deretter kan kardinalene - nå samlet i Konklavet - møtes og velge den neste Pontifex Maximus.

<b>INNKALLER:</b> Camerlengoen, den pavelige kammerherre er for tiden kardinal Martinez Somalo. Han innkaller konklavet, den hemmelige forsamlingen av kardinaler som skal finne kirkens neste overhode.<br/> FOTO: PLINIO LEPRI, AP/SCANPIX