Mens besøket til George W. Bush var et pr-messig scoop for EUs formannslands Sverige, var det politiske utbyttet av samtalene mellom Bush og statsminister Göran Persson heller magert.

Nye Kyoto-angrep Bush kom til Europa med et standpunkt i klimaspørsmål som vanskelig kan forenes med EUs. USA har forkastet Kyoto-avtalen, mens den for EU er det eneste verktøyet som kan tvinge industrilandene til å redusere sine utslipp av drivhusgasser.

Bush prøvde å komme EU i møte før han reiste til Europa ved å love mer forskning på klimaspørsmål, men han står fast på at bindende tiltak for å redusere USAs utslipp nærmest vil kvele den amerikanske økonomien. Han blidgjorde heller ikke EU-landene ved å komme med nye angrep på Kyoto-avtalen, som han hele tiden har avvist som urealistisk.

Verdi-kløft Göran Persson fikk også illustrert avstanden som hersker mellom USA og Europa i verdispørsmål. Ifølge nyhetsbyrået TT hadde Persson og Bush et kort møte på tomannshånd før selve toppmøtet utenfor Göteborg, og den svenske statsministeren benyttet da anledningen til å ta opp USAs bruk av dødsstraff i kjølvannet av henrettelsen av Timothy McVeigh. Ifølge diplomater var Bushs svar avvisende.

Detaljer fra møtet var ikke kjent torsdag ettermiddag, men det var klart at det ikke var kommet noe gjennombrudd i bestrebelsene på å finne et felles grunnlag for nye forhandlinger om verdenshandelen innenfor handelsorganisasjon WTO. USA og EU er enige om at en ny runde må innledes, men de er ikke enige om hvor omfattende forhandlingene skal være.

Som han gjorde i Brussel onsdag, forsikret Bush EU-landene torsdag om at USA ikke kommer til å foreta noen ensidig tilbaketrekking av styrker fra Balkan. Refrenget om at "vi gikk inn sammen og vi skal gå ut sammen", ble gjentatt.NTB

Den amerikanske presidentens besøk på toppmøtet PR-SCOOP: Toppmøtet er et pr-scoop for EU-formannslandet Sverige og statsminister Göran Persson(t.h). Torsdag tok han imot George W. Bush på Gunneholm slott utenfor Göteborg. Foto: SCANPIX