Blant temaene på disse møtene var det juridiske grunnlaget for krigen.

Ombudet som overvåker praktiseringen av den britiske offentlighetsloven ga tirsdag ordre om at referatene skal frigis. En frigivelse er nødvendig på grunn av alvoret i saken og striden krigsdeltakelsen har skapt, mener offentlighetsombud Richard Thomas.

– Ombudet mener at folk flest kan få bedre grunnlag for å forstå regjeringens avgjørelse i denne bestemte saken, het det i en kunngjøring fra Thomas’ kontor tirsdag. En frigivelse kan ifølge politiske observatører bli pinlig for den britiske regjeringen.

Regjeringen har tidligere sagt nei til å frigi referatene, med henvisning til nasjonale sikkerhetshensyn. Daværende statsminister Tony Blair ble svært upopulær på grunn av sin beslutning om å gå inn i Irak-krigen på USAs side.

Blair festet i likhet med USAs president George W. Bush lit til rapporter om at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen. Den daværende britiske riksadvokaten Lord Goldsmith advarte før innmarsjen i 2003 Blair om at en invasjon kunne stride mot folkeretten.