Det vedtok komité for miljø og byutvikling i dag. Tomten mellom Lars Hilles gate og Nygårdsgaten ligger rundt den restaurerte bensinstasjonen fra 1928.

Hensynet til den gamle bygningen og høyden på det planlagte nybygget var to av diskusjonstemaene blant politikerne.

– Makaber saksbehandling Flertallet mener at utbyggeren må kutte en av de planlagte åtte etasjene. Både Tilsynsutvalget for byens utseende og Byantikvaren har uttalt at nybygget er for stort og ruvende. Byråd Øistein Christoffersen (Frp) opplyste dessuten i komiteen at åtte etasjer trolig vil være for høyt i forhold til reguleringsplanen.

Det er utbyggerne helt uenig i.

– Det har vært en makaber saksbehandling siden 2006. På alle punkter har vi holdt oss til reguleringsplanen. Vi stiller oss fullstendig uforstående til kravet om å kutte en etasje, sier Arild Rasmussen, som representerer utbyggerne.

Forurensning i grunnen Rasmussen sier at den ene etasjen er avgjørende for byggeprosjektet. En av årsakene er at det er funnet forurensning i grunnen som vil bli kostbar å fjerne.

En etasje utgjør 1000 kvadratmeter boligareal, som fort kan bety 30 millioner kroner i salgsinntekter. Rasmussen sier at de er innstilt på å klage inn vedtaket til Fylkesmannen.

– Dette er et pent bygg på en øde tomt som i dag stort sett brukes av sprøytenarkomane, sier han.

SV og Sp ville si nei til hele prosjektet og høre på klagene til naboene.

– Problemet er ikke høyden, men at det er så massivt. Det burde slippe inn mer lys og luft til bakgården, sier Lillian Blom (SV).

Ap ønsket at tegningene måtte omarbeides, men fikk ikke medhold.

– De nederste etasjene må i sterkere grad kommunisere mot det offentlige rom, mener Ruth Grung (Ap).

Bak prosjektet står blant andre Egil Sverre Skibenes og hans familie. Skibenes har tidligere vært sentral i mobilselskapet Network Norway og i eiendomsprosjekter.

For stort? Si din mening!

71 BOLIGER: Slik vil nybygget se ut fra Lars Hilles gate, hvis utbyggerne får det som de vil. ILLUSTRASJON: JACOBSEN PROSJEKT TEAM