NTB

Australia avviser som før å la flyktningene komme i land på Christmas Island, og vil i stedet sende dem ut på en ny lang sjøreise, til New Zealand og stillehavsøya Nauru.

-Det ble ikke oppnådd enighet om planen vi foreslo fredag, sa talskvinne for UNHCR Millicent Mutuli til NTB lørdag ettermiddag. Dermed kan Australia komme til å løse saken på sin måte, uten en avtale og uten bistand fra FNs flyktningkommissariat.

-Vår bekymring gjelder logistikken, og om den videre behandlingen av flyktningene er i overensstemmelse med folkeretten, sier Mutuli, og konstaterer at Australia har valgt en annen løsning enn det UNHCR har anbefalt.

Langt borte

UNHCR foreslo fredag at flyktningene midlertidig får komme i land på Christmas Island, der "Tampa" nå ligger. Der skulle de få en første gjennomgang av sine asylsøknader, for så å bli sendt videre til tredjeland.

Når dette ikke er akseptabelt for Australia, ber UNHCR om problemet må løses på en mest mulig human måte og i samsvar med folkeretten. Australia har på sin side forsikret UNHCR om at landet erkjenner dette ansvaret.

-Australierne foreslår en løsning som innebærer at flyktningene må ut på en sjøreise rundt halve jordkloden. Nauru ligger langt borte, sier UNHCR-talsmann Kris Janowski.

-Men det kan sannsynligvis la seg gjøre, legger han til.

Norsk kritikk

Utenriksminister Thorbjørn Jagland fant det lørdag nødvendig å innkalle Australias ambassadør til nye samtaler for å gi uttrykk for den norske bekymringen for flyktningenes situasjon.

-Vi kan heller ikke kan være med på noe som ikke FNs høykommissær for flyktninger stiller opp på. Vi kan ikke være med på en løsning som undergraver FNs flyktningkonvensjon, sa Jagland til NRK.

-Det er vanskelig å forstå at en land som Australia handler på denne måten og svekker sin anseelse i verdenssamfunnet, la han til.

Ikke med "Tampa"

Etter intens lobbyvirksomhet fra Australia sa New Zealand og stillehavsøya Nauru seg lørdag villig til å ta imot båtflyktningene fra "Tampa". Men de kan ikke komme dit med "Tampa", fordi skipet ifølge rederiet ikke er sjødyktig etter reglene med så mange mennesker om bord.

-Enten må flyktningene settes i land på Christmas Island eller de må flyttes over på et annet fartøy, sier informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen i rederiet Wilh. Wilhelmsen til NTB. Australias statsminister John Howard fastholdt Australias absolutte nei til å la de 460 båtflyktningene få slippe i land på australsk territorium.

Den australske avisen Sunday Herald Sun skrev lørdag at flyktningene om bord på "Tampa" skal overføres til et australsk marinefartøy, og deretter fraktes til Papua Ny-Guinea, for så å reise videre til New Zealand og Nauru.

Flyktningene om bord på "Tampa" har fått spent opp presenninger på dekk som skygger for solen, men det kan ennå ta dager før de får komme i land.
Foto: AP/Scanpix