Dette er et tiltak for å begrense trehogsten og dermed redusere utslippene av drivhusgasser.

Må tåle 26 grader

Kineserne må også lære seg å tåle varmen. Myndighetene vil ha forbud å bruke aircondition til å kjøle temperaturen under 26 grader om sommeren. Om vinteren skal det ikke være varmere enn 18 grader.

Biltrafikken i storbyene skal også reduseres. Drosjeparken består stort sett av tilårskomne kinesiskproduserte biler. Myndigheten vil bytte disse ut med mer moderne kjøretøy.

Som et prøveprosjekt skal biltrafikken i Beijing kuttes 40 prosent i en uke. Deretter skal luftkvaliteten måles. Resultatet skal brukes til å ta stilling til hvor mange biler som kan oppholde seg i byen under OL neste år for å sikre akseptabel luftkvalitet.

Renere luft

Luftkvaliteten i de fleste kinesiske storbyene er blitt merkbart bedre de siste årene, men Kina har fremdeles syv av verdens ti mest forurensede byer.

Energibruk i Kina er fortsatt i all hovedsak kullbasert. Det åpnes et nytt forurensende kullkraftverk hver femte dag. Men Kina er nå i ferd med å stenge de mest forurensende fabrikkene og kullkraftverkene.

Som erstatning planlegger myndighetene å bygge 30 nye atomreaktorer innen 2020. Kina skal bli verdens største produsent av atomkraftverk. Landet skal også eksportere kjernekraftteknologi.

Kina har forpliktet seg til å øke energieffektiviteten de neste årene med 20 prosent. Det innebærer en mer effektiv og energisparende produksjon enn i dag. Kina skal forbrenne gradvis mindre CO2 i forhold til veksten i bruttonasjonalprodukt. Den såkalte karbonintensiteten blir synkende.

Enorme dammer

Det er også en målsetting å fryse fast CO2-utslippene på 2005-nivå.

Den gigantisk damprosjektet Tre Kløfter i Yangste skal fra 2008 produsere vannkraft tilsvarende ni prosent av behovet i Kina i dag — også det et betydelig tiltak for renere energi.

Kinesiske myndigheter har nå også tatt til orde for å opprette internasjonalt fond for klimavennlig teknologi i utviklingsland, der moderne teknologi kan overføres til Kina og andre utviklingsland.