Voksne som viser grov uaktsomhet, kan bli dømt til å bli betale inntil 8.000 kroner i erstatning hvis barna deres begår hærverk.

Regjeringen ønsker med dette å gjøre det tydeligere at foreldre har ansvar for barna sine og det barna gjør. Justisminister Beatrice Ask sier at så mange unge i alderen 15 til 18 år nå mistenkes for lovbrudd, at noe må gjøres.

Kriminologen Jerzy Sarnecki hilser regjeringens utspill velkommen som et skritt i riktig retning. Men Sarnecki tror ikke det vil bli særlig mye mindre hærverk og annen ungdomskriminalitet, selv om lovbryternes foresatte tvinges til å betale.

Bør foreldre betale for hærverk gjort av barna?