Egentlig skulle han besøke Ghana. Men i etterkant avterrorangrepet mot gassanlegget In Aménas i Algerie, har britenes statsministerDavid Cameron besøkt Algerie.

I den relativt kalde januarluften i Alger, la Cameron i dagned både blomster for falne — og uttrykte at britene skal inn i jakten påMokhtar Belmokhtar, lederen for gruppen som blir kallet Den maskerte brigade.

Britiske spesialstyrker og etterretning skal hjelpe Algerie,og landet skal få tilgang til både britisk info og ressurser. Storbritanniasnasjonale sikkerhetsrådgiver, Kim Darroch, skal lede britenes samarbeid.

«Begrenset antall operasjoner»

Ifølge The Guardian skal britiske soldater dermed jobbe sammen med algeriske på «et begrensetantall operasjoner».

JAKTES: Mokhtar Belmokhtar har flere kallenavn, blant annet Mr. Marlboro, og, etter sin synsskavanke, Den enøyde.
SCANPIX

Britene og Algerie har ikke hatt et utpreget nært samarbeidtidligere, og det er første gang at en britisk statsminister besøker Algeriesiden landet ble selvstendig i 1962.

— Vi vil jobbe sammen med algeriske myndigheter og andreland i regionen om å gjøre alt vi kan for å bekjempe terrorisme, sa han på enpressekonferanse i dag, ifølge BBC.

Belmokhtar selv har flere kallenavn, blant annet Mr.Marlboro, og, etter sin synsskavanke, Den enøyde. Tidligere tilhørte han Al Qaida i det islamske Maghreb, menhar siden brutt med organisasjonen.

Belmokhtar har tatt på seg ansvaret for aksjonen. Det ertidligere antatt at han befinner seg i det nordlige Mali, kalt Azawad avislamistene som tok kontrollen.

Seks briter døde i terrorangrepet 16. januar. IfølgeBelmokhtars uttalelser, kom de som en følge av at Frankrike gikk inn iborgerkrigen i Mali en uke før. Samtidig skal hans gruppe ha planlagt aksjoneni minst en måned, trolig mer.

Britene bidrar allerede med transportstøtte i Mali forfranske og maliske styrker. De skal også bidra med opplæring. Det skal ikkevære snakk om opplæring av styrker i Algerie.

Gransker seg selv

Samtidig sier Sonatrach at de vil gjennomgå alle sinesikkerhetsrutiner. Til den algeriske avisen Liberté sier det statlige,algeriske oljeselskapet at opprydding «er nødvendig».

Sonatrach har drevet gassanlegget ved In Aménas sammen medBP, som tidligere het British Petroleum, og Statoil.

— En evaluering er på gang i Sonatrach, og den vil medsikkerhet bli gjort i samarbeid med sikkerhetstjenesten, sier Sonatrachsdirektør Abdelhamid Zerguine.

Fire nordmenn er bekreftet døde og én er fortsatt savnet ettergisseltakingen i In Aménas.

ID-gruppen til Kripos jobber sammen med japanske og britiskekolleger for å identifisere de som ennå ikke er bekreftet funnet.