Et forskerteam har fått silisium til å sende ut lys. Begivenheten gir realistiske håp om mindre og raskere datamaskiner. Silisium er stoffet som brukes i dagens elektroniske mikroprosessorer (chips).

Stoffet vil virke mye raskere med lys enn elektroner. Lystråler kan i tillegg lages mye tynnere enn ledninger. Chips som bruker lys blir derfor mindre.

— Lysbaserte silisiumløsninger virker lovende, sier professor Kevin Homewood ved Universitetet i Surrey.(Origo)