Plasteret inneholder medikamentet Emsam, som i tablettform kan føre til plutselige hopp i blodtrykket hvis det blir tatt sammen med visse typer mat og drikke, som rødvin eller ost.

Det forhøyede blodtrykket kan i verste fall resultere i hjerteslag, men med det nye plasteret kan brukerne løsne grepet om dietten. Fordi medisinen blir skilt ut gradvis gjennom dagen, unngår pasientene plutselige endringer i blodtrykket.

– Dermed kan du bruke plasteret og likevel spise pizza etterpå, sier Alan Gelenberg, som er leder for den psykiatriske avdelingen ved Universitetet i Arizona.

Dette gjelder imidlertid bare ved de laveste doseringene av medisinen, det vil si 6 milligram per dag. Høyere doseringer må fortsatt følges av streng diett.

Plasteret er utviklet av Somerset Pharmaceuticals for behandling av alvorlige depresjonslidelser og har nå fått endelig godkjenning fra USAs Mat— og legemiddelforvaltning (FDA). Plasteret fikk en foreløpig godkjenning i 2004.