Mens Stortinget drøftet fornyelse av offentlig sektor, møttes Bondevik og Clinton til politiske samtaler og "small talk" på Bondeviks kontor.

Stolte var også de som Clinton på sin vei ut og inn av nasjonalforsamlingen trykket hender med. Den tidligere presidenten var avslappet, blid og uformell, og svarte på spørsmål fra de mange oppmøtte pressefolk.

Gode dager -Jeg har gode dager nå. Jeg kan reise hvor jeg vil. Jeg håper å kunne bidra til å hjelpe de fattige i verden også som vanlig borger, sa eks-presidenten på sin vei ut av Stortinget.

Kjell Magne Bondevik sa at samtalene for en stor del hadde dreid seg om internasjonale spørsmål. Kina, Midtøsten, Korea og Burma var blant de temaene som ble tatt opp i den timen besøkte varte.

-Clinton var åpenhjertig og avslappet. Han er en interessant person å snakke med, sa Bondevik, som møtte den tidligere presidenten nå fordi det tidligere har møtt hverandre mens begge var i maktposisjon.

Bondevik sa ellers at Clinton var lettet over å være ute av maktens korridorer, samtidig som han ga uttrykk for at han savnet det litt.

NTB