Mange konservative amerikanere har vært engstelige for at Obama i all hemmelighet har forsøkt å innføre et "sosialistregime" i USA. Spesielt har de vært redde for at de en dag skulle våkne og finne at Obama hadde gjort USA om til Sverige.

Mye moro har sitt utløp i svenskefrykten, inkludert ironiske reportasjeturer til "kommunisthelvetet" og den mye omtalte kreasjonen av The Swedish Party of America, som hadde Johan of Sweden som presidentkandidat og mottoet "HÖPE".

Lussekatter i krokene

Men alvorlig talt. Kanskje frykten for snikforsvensking ikke var så crazy likevel. For hvis man hørte godt etter i talen til nasjonen natt til onsdag kunne man faktisk høre svakt ekko av "Du gamla, du fria", og kjenne duften av lussekatter i krokene.

State of the Union-talen handlet om gratis barnehager, bedre skoler, utjevning av sosiale forskjeller, likelønn for kvinner, klima og statlig-privat samarbeid.

Dermed ser Barack Obamas dans mot sentrum av amerikansk politikk ut til å være over. Dette var en ukamuflert rett venstre fra presidenten.

I den årlige talen om rikets sikkerhet, den første siden han ble gjenvalgt i november, presenterte Obama en visjon for USA som både direkte og indirekte var influert av moderne nordeuropeiske sosialdemokratier.

Noe var velkjent, andre forslag mer radikale. Det mest overraskende var at han ikke engang forsøkte å skjule det.

Obama trakk blant annet fram tyske skoler, med deres yrkesrettede utdanning og samarbeid med næringslivet, som et eksempel til etterfølgelse. Presidenten sa at han ønsket å legge om hele high school-systemet — en kulturell bastion i det amerikanske samfunnet.

— Vi må redesigne USAs high schools slik at de gjør oss bedre rustet til å møte utfordringene fra en høyteknologisk økonomi, sa Obama.

Radikalt

Et av de mest radikale, og skandinaviske, forslagene presidenten la frem i natt var gratis barnehage for alle barn (Obama snakket om preschool, som er årene før de begynner "kindergarten" når de er fem). Rimelig barnehageplass bør være tilgjengelig for hvert eneste barn i USA, sa Obama, og ønsker å sette i gang et samarbeidsprosjekt med delstatene.

— For hver dollar vi investerer i høykvalitetsundervisning for barn i tidlig alder, sparer vi syv dollar senere: flere vil komme seg gjennom skolen, og vi kan redusere antall tenåringsgraviditeter, og voldelig kriminalitet, sa Obama.

Presidenten understreket også at landet må ta fatt i sine problemer med sosial mobilitet. USA og Storbritannia ligger på bånn når det gjelder sosial mobilitet i den vestlige verden, mens de skandinaviske landene ligger på topp.

— Vi vet det finnes områder i dette landet hvor, uansett hvor hardt du jobber, så er det nesten umulig å komme seg frem, sa presidenten.

— USA er ikke et sted der stedet der du er født, eller dine omstendigheter, skal avgjøre din skjebne.

Konkrete forslag til utjevning var også på Obamas liste, blant annet med likelønn for menn og kvinner, og en økning av minstelønnen fra dagens 7.25 til 9 dollar.

— Arbeidere skal ikke måtte vente år etter år på at minstelønnen heves, mens direktører tjener mer enn noensinne, sa Obama.

Stat og privat, hånd i hånd

Det varmet nok også svenske og danske hjerter når presidenten la frem storstilte planer for partnerskap mellom staten og det private næringsliv, en strategi som minner om retningen våre naboland beveger seg i.

Presidenten vil blant annet opprette klynger der staten skal jobbe sammen med det næringslivet for å skape innovasjon og vekst. Og de skal plasseres i områder som sliter med fraflytting og høy arbeidsledighet - en dæsj norskinspirert distriktspolitikk, kanskje?

— Vi trenger ikke en større stat, men en smartere stat, sa Obama.

Staten og næringslivet skal også gå opp i en høyere enhet for å fikse USAs slitne infrastruktur. Gjennom initiativet Partnership to Restore America skal staten lokke til seg privat kapital for å bygge opp nye havner, rørledninger og moderne skoler.

Skapskandinav

Som ikke alt dette var nok til å anklage presidenten for å være skapskandinav: nå vil Barack Obama også vil ha sitt eget oljefond. Presidenten foreslo å sette av en del av pengene fra den nye olje og gassboomen i landet.

— I kveld foreslår jeg at vi bruker noen av våre inntekter fra olje og gass til å opprette et energifond som kan brukes til ny forskning og teknologi, og som kan gjøre at bilene våre endelig kan kvitte seg med bensinavhengigheten, sa Öbama.

Johan of Sweden ville vært stolt.

SVENSKEPARTIET: The Swedish Party of America er et kunstprosjekt skapt av svenske designstudenter.