Det er vitenskapstidsskriftet New Scientist som melder dette.

Den fire år gamle spekkhoggeren holder til i et friluftsbasseng i akvariet i Niagara Falls sørøst i Canada. Den har tydeligvis hatt lett for å bli sulten mellom måltidene, og for en stund siden begynte den å lure til seg måker.

Spekkhoggeren dukket ned under vannet, og spyttet så delvis tygd fisk opp i luften over vannoverflaten. Når måkene så kom settende for å sikre seg en godbit, ble de selv bytte for den slu hvalen, het det på New Scientists nettsider torsdag.

Dette kan virke forbløffende nok, men enda mer interessant er det ifølge fagfolk New Scientist har snakket med at andre spekkhoggere har lært seg å jakte måker på samme måte. Først ute var oppfinnerens yngre halvbror, sier vokterne i akvariet.

Ifølge fagfolkene kan såkalt kulturell læring, der dyr observerer og lærer av hverandre, trolig mer utbredt enn man til nå har antatt.

Sjimpanser kan for eksempel lære av andre sjimpanser hvordan de kan samarbeide to og to om å skaffe seg mat fra en lukket beholder.