Etter at 60 prosent av stemmene var talt opp, hadde Lula en oppslutning på 47 prosent. Valgvinneren må ha over 50 prosent av stemmene for å avgjøre valget i første valgomgang, og dermed går det mot en ny valgrunde i Brasil.

Lulas fremste utfordrer, Jose Serra, har støtte fra den sittende regjeringen i Brasil, men oppnår ikke ifølge de foreløpige resultatene mer enn 24 prosent av stemmene.

Valgdagsmålingen ga Lula 49 prosent av stemmene.

Lula tilhører arbeiderpartiet, er tidligere fagforeningsleder og representerer nå en koalisjon av flere mindre venstrepartier. Han har lagt mye av sin radikale fortid bak seg og argumenterer nå for en moderat økonomisk politikk, samtidig som han vil bedre de sosiale forholdene når det gjelder alt fra utdanning til helse.

(NTB)