For en måned siden glapp det for Lula da han manglet mindre enn 2 prosentpoeng på å bli valgt direkte i første omgang. Resultatet kom overraskende, men bakgrunnen var nye påstander om snusk i valgkampmaskineriet til partiet hans i dagene før valget.

Alle de siste meningsmålingene nå gir imidlertid den populære presidenten en oppslutning på godt over 60 prosent og en ledelse på mellom 20 og 26 prosentpoeng over utfordreren, den tidligere guvernøren i delstaten São Paulo, Geraldo Alckmin.

Bølge av popularitet

Lula, som arbeidet som skopusser i ungdommen og senere ble metallarbeider, rir på en bølge av popularitet takket være regjeringens program for å bekjempe fattigdom, en solid økonomi og hans egen karismatiske framtreden.

Men valgkampen hans har vært plaget av en rekke skandaler som har ført til at flere ministere og ledere i hans arbeiderparti har måttet gå av.

Avsløringene har vært en gudegave for Alckmin som prøver å framstille seg som et hederlig og troverdig alternativ til Lula.

Men det er likevel ikke nok til å stanse en president som nyter bred og lojal støtte blant de 60 prosent av Brasils befolkning som lever under fattigdomsgrensa. 11 millioner fattige familier nyter godt av et program som gir dem subsidier i kontanter, føler neppe noen grunn til å velge en annen president.

Valgkampen ble avsluttet med en TV-overført debatt mellom de to kandidatene fredag kveld. I de tre foregående debattene greide Lula å vri seg unna Alckmins forsøk på å framstille ham som korrupt og la i stedet skylden på illojale medarbeidere i partiet og i regjeringen.

Folkelig humor

Med folkelig humor slo han tilbake og greide å få Alckmin til å framstå som en sint og moralistisk korsfarer som hadde mistet kontrollen.

Han fortsatte med beskylde Alckmin for å være en overklasseelitist som favoriserer de rike og planlegger salg av Brasils viktigste statsbedrifter som oljeselskapet Petrobras.

Etter at sosialisten Lula først ble president i 2002, dempet han sin revolusjonære retorikk og la opp til en mer ortodoks økonomisk politikk som la vekt på lav inflasjon og insentiver for å skaffe investeringer.

Det beroliget et engstelig marked, men førte til misnøye blant noen av hans kadrer som beskyldte ham for å svikte sine idealer.

Selv sier han at hans økonomiske politikk har ført til en ekstraordinær bedring, med lav inflasjon, store kapitalreserver og voksende utenrikshandel. Han greier å tilfredsstille markedet samtidig som han har bedret levekårene til millioner av fattige.

Veksten for lav

Men Lulas motstandere sier at veksten, som i fjor var på bare 2,3 prosent er langt tregere enn den burde være i et utviklingsland med enorme ressurser og et stort utviklingspotensial. De mener at den høye renta som Lula holder på for å hindre inflasjon, er et alvorlig hinder for større vekst.

De mener også at veksten burde vært langt kraftigere i en periode da prisene på råvarer Brasil selger, som soyabonner og olje, er rekordhøye.

Alckmin har likevel ikke mye å komme med når økonomien er så solid som den er. Det eneste han foreslår av endringer er nedskjæringer på statsbudsjettet og lavere skatter og rente, men han tør ikke annet enn å love å videreføre programmene for de fattige.

Opposisjonens kandidat Geraldo Alckmin (t.v.) og sittende president Lula da Silva foran deres siste TV-debatt fredag. Alle meningsmålinger tyder på at Lula vil bli gjennvalgt som Brasils president.
SERGIO MORAES