Retten opplyste også at Riksadvokaten har vurdert habiliteten til assisterende Økokrim-sjef Erling Grimstad og funnet at den er i orden.

Ville åpne

Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, har bestridt Grimstads habilitet i saken, både som etterforsker og som leder for avhørene i tingretten. Meling insisterte også på at avhørene skulle gå for åpne dører.

Nektet avhør

Krekar har nektet å la seg avhøre på vanlig måte hos politiet, derfor har Økokrim begjært rettslige avhør i saken.

Avhørene startet like før klokka 10 og er ventet å holde på til klokka 14.

(NTB)

LUKKEDE DØRER: Mulla Krekar like før dørene lukkes. Økokrim bad om lukkede dører under de rettslige avhørene. Krekar motsatte seg dete, men Økokrim fikk det som de ville.
Knut Fjeldstad/Scanpix