Lufthansa-selskapet er det samme som SAS vurderte å inngå avtale med i 1999, betjener vel 550 flyselskaper verden over.

SAS ville selge passasjerhåndteringen som ledd i en innsparingsplan. Dette førte til reaksjoner hos SAS’ bakkepersonale og det ble gjennomført overtidsnekt. Til sist valgte SAS å droppe salget av denne virksomheten.

Det fusjonerte selskapet blir nå verdens største leverandør av såkalte ground handling-tjenester. Selskapet er engasjert på 199 flyplasser i 39 land, på fire kontinenter og har over 30.000 ansatte.

NTB