Det går fram av et skriv fra ledelsen i Luftforsvaret til skvadronene.

Våpenanskaffelsen er beregnet til å koste mellom 3 og 5 millioner kroner, skriver Troms Folkeblad.

Det er helikoptrene av typen Bell 412, operert av skvadronene 339 i Bardufoss og 720 i Rygge, som Luftforsvaret nå vurderer å utstyre med våpen.

Våpnene skal etter planen monteres ett på hver side av maskinen, ha en høy skuddtakt og samtidig kunne avfyres fra begge posisjonene i cockpiten. Videre skal våpnene kunne pakkes ned og fraktes innvendig i helikoptrene.

Luftforsvaret håper anskaffelsen kan skje innen utgangen av året.

(NTB)