I et intervju på NBC fremholdt Cheney at amerikanerne vil bli nødt til å ta i bruk former for etterretning som ikke er tillatt i dag. Han understreket samtidig at krigen vil bli ført mot terroristenes nettverk over hele verden, blant annet i Egypt og Uzbekistan.

Bush klarerte nedskyting

I det timelange programmet avslørte visepresidenten også at president George W. Bush etter de første to terrorangrepene hadde klarert nedskyting av passasjerfly, dersom de truet tett befolkede områder av USA.

Slike virkemidler ble imidlertid ikke tatt i bruk mot noen av flyene som var involvert i terrorangrepene tirsdag, ifølge tidligere informasjon fra amerikanske myndigheter.

Cheney advarte terrorister — og alle folk land som støtter dem - at de kunne regne med "USAs fulle vrede". Han navnga gruppen "Islamsk Jihad" i Egypt og ekstremister i den tidligere Sovjet-republikken Uzbekistan som fiender av USA.

- Bin Laden var innblandet

Samtidig gjorde han det klart at superterroristen Osama bin Laden utvilsomt spilte en viktig rolle i tirsdagens angrep.

— Det finnes mye bevismateriale som knytter hans organisasjon til operasjonen, blant dem bånd til bombingen av "USS Cole" i Yemen, sa Cheney.

Han understreker likevel at bin Ladens gruppe ikke nødvendigvis stod for aksjonene alene.

Likvideringer

USAs utenriksminister Colin Powell antydet søndag at landet vurderer å åpne for likvideringer av mistenkte terrorister i utlandet, skriver NTB.

I 1976 la daværende president Gerald Ford ned forbud for amerikansk personell å gjennomføre eller delta i slike likvideringer. I et intervju med CNN sa Powell at de vurderer absolutt alle virkemidler. På direkte spørsmål om dette også inkluderer forbudet fra 1976 svarte Powell:

— Det ligger fortsatt i kortene at vi som del i vår kampanje vil undersøke alt - hvordan CIA, FBI og Justisdepartementet arbeider, om det er lover som må endres og om nye lover trengs slik at vi kan forsvare oss mot slike trusler, sa Powell.