— Vi river den opp, gjør om og gjør det riktig, erklærte Socialdemokraternas leder i forsvarskomiteen, Anders Karlsson, og setter sin lit til et regjeringsskifte etter valget neste år.

FRA-loven, som ble vedtatt i fjor, har vært skarpt kritisert for å gå på bekostning av personvernet. Derfor har kritikere i de borgerlige regjeringspartiene lagt frem tillegg som skal gi beskyttelse til folk som får telefoner og e-poster overvåket.

158 representanter stemte for endringene i onsdagens avstemning, mens opposisjonens 153 representanter stemte mot.

Frykter misbruk

Den svært omdiskuterte loven er oppkalt etter Försvarets Radioanstalt (FRA), som er en sivil myndighet som sorterer under forsvarsdepartementet i Stockholm. Politikerne har forsøkt å gardere seg mot misbruk av FRAs fullmakter.

Dette skal skje ved at det opprettes en ny rettsinstans, Försvarsunderrättelsesdomstolen. I den reviderte utgaven av loven som ble vedtatt onsdag, er retningslinjene for når og hvorfor avlytting kan finne sted, forsøkt gjort klarere.

Men riksdagsrepresentanten Camilla Lindberg fra det liberale Folkpartiet, som er med i regjeringskoalisjonen, har nektet å slå seg til ro med dette. Hun mener mange svensker fortsatt frykter for at vanlige folks e-post og telefoner skal bli avlyttet. Lindberg var den eneste av regjeringspartienes representanter som ikke støttet lovendringene, men avsto i stedet fra å stemme.

«Må forkastes»

En samlet opposisjon, det vil si så vel sosialdemokratene som Vänsterpartiet og Miljöpartiet, har krevd at hele lovforslaget i dets nåværende form forkastes. Kravene om rettssikkerhet og beskyttelse av enkeltmenneskers integritet er ikke oppfylt, sier opposisjonspolitikere.

— Det er ikke nok å lappe og reparere, når flere viktige spørsmål fortsatt er uløst. Vi i opposisjonen krever at hele loven kastes i papirkurven og at det opprettes en parlamentarisk granskningskommisjon, skriver tre opposisjonspolitikere i avisen Aftonbladet.

FRA-loven har fortsatt mange svakheter. En hovedårsak til dette er at regjeringen har prøvd å bøte på feil og mangler med hastverk og bak lukkede dører, mener sosialdemokraten Anders Karlsson, Peter Rådberg fra Miljöpartiet og Guninna Wahlén fra Vänsterpartiet.