FNs ansvarlige for kvinner i krig, Elisabeth Rehn, stiller seg skeptisk til løftene. — Jeg fikk høre de samme ordene fra alle lederne her, men jeg vil helst også se handling, sa Rehn.

Den tidligere finske forsvarsministeren sa at de fleste somaliske kvinner helt eller delvis må forsørge sine familier, samtidig som mange av dem er analfabeter.

Rehn har besøkt Somalia og Rwanda på oppdrag fra FNs utviklingsfond for kvinner UNIFEM. Besøkene er ledd i en serie reiser til konfliktrammede land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Europa, og Rehn skal neste år legge frem en egen rapport om besøkene.