Gazprom lover å gjenoppta gassleveransene til Europa innen tirsdag kveld, meldte russiske nyhetsbyråer mandag.

Den russiske gassgiganten hevder å ha sendt 95 millioner kubikkmeter gass ekstra til det europeiske markedet, der flere land mandag opplevde en dramatisk reduksjon i leveransene.

Vest-Europa har til nå dekket 25 prosent av sitt gassbehov med leveranser fra Russland, det meste via en rørledning som går gjennom Ukraina, men mandag opplevde en rekke land betydelige reduksjoner i leveransene.

Innen 24 timer

– Gazproms nummer to, Aleksandr Medvedev, har forsikret meg om at selskapet vil gjenopprette fulle leveranser til sine europeiske kunder innen 24 timer, sa Østerrikes økonomiminister Martin Bartenstein mandag kveld.

Østerrike har fra 1. januar formannskapet i EU. Situasjonen rundt den ukrainsk-russiske gasskrisen ventes dermed å bli mindre spent.

Frankrike, Tyskland, Østerrike, Italia, Polen, Ungarn, Romania og Kroatia var blant landene som opplevde at gasstilførselen ble redusert.

For flere av landene ble det registrert en nedgang på 30-40 prosent. Den tyske gassleverandøren E. ON sa at nedgangen var merkbar, men kunne ikke oppgi noe tall.

Ifølge russerne skjer det fordi ukrainerne stjeler den gassen som skulle gått videre til Europa, men dette ble tilbakevist fra ukrainsk side.

Europas fattigste land, Moldova, meldte mandag at Gazprom har stoppet så godt som alle gassleveranser til landet på grunn av en tilsvarende prisstrid som med Ukraina. Det er ikke kommet gass av betydning til landet de siste to dagene.

Tysk advarsel

Tyskland advarer på sin side Russland om at ensidige beslutninger om å stoppe gassleveransene til Ukraina kan skade russiske handelsforbindelser med Vesten. Ukraina vil ha internasjonal mekling.

–30 prosent av vår gass kommer fra Russland for øyeblikket. Mengden bør økes. Men den kan bare økes hvis vi vet at leveransene fra øst er pålitelige, sa Tysklands økonomiminister Michael Glos til den tyske kringkastingsstasjonen Westdeutsche Rundfunk (WDR).

Han kommenterte også at Russland fra 1. januar overtok formannskapet i G8-gruppen. – Russland har formannskapet i G8, og også her må man naturligvis opptre ansvarlig, sa Glos.

Tyskland er Russlands største gasskunde, og de to landene har inngått et omfattende og tett samarbeid om energileveranser. Derfor blir det lagt merke til når Tysklands økonomiminister ber Russland opptre ansvarlig.

Internasjonal mekling

Ukrainas president Viktor Jusjtsjenko møtte mandag ambassadørene fra EU, USA og Japan i Kiev for å diskutere gasskrisen med Russland.

Jusjtsjenko sa at Ukraina er beredt til å forsvare sitt standpunkt i striden «med ethvert middel, spesielt ved å trekke inn internasjonale eksperter og gjennom mekling,» het det i en orientering om møtet fra det ukrainske presidentskapet.

President Jusjtsjenko sa også at Ukraina respekterte «alle internasjonale avtaler, inkludert transitten av russisk gass til Europa». Han gjentok en oppfordring til Russland om å gjenoppta samtalene mellom Ukraina og Gazprom, og oppfordret Gazprom til å gjenoppta leveransene til Ukraina mens forhandlingene fortsetter.

Stoppet fra Turkmenistan

Gasskonflikten har fått ytterligere en dimensjon ved at Gazprom holder tilbake store mengder gass fra det sentralasiatiske landet Turkmenistan til Ukraina. En talsmann for den russiske gassgiganten bekreftet mandag at så skjer.

– Kun russisk gass som er ment for eksport, går gjennom rørene våre, ikke turkmensk gass, sa Gazproms eksportsjef Aleksandr Medvedev.

Ukraina importerer rundt 40 prosent av gassen landet bruker fra Turkmenistan. Det er mer enn de rundt 30 prosent landet importerer fra Russland, men gassen må føres via russiske rørledninger. I praksis er dermed all ukrainsk gasseksport blokkert.

En operatør ved kontrolltavlen til energiselskapet Gazprom ved gasspumpestasjonen nær landsbyen Pisarevskaja. Stasjonen er den siste på russisk side av grensen før gassrørledningen krysser inn i Ukraina og videre til Europa. Russland anklaget mandag Ukraina for å ha stjålet store mengder gass som skulle til Europa, noen Ukraina absolutt avviste.
SCANPIX
Et arkivbilde av en russisk gassrørledning under bygging i 2002. Gass-striden mellom Russland og Ukraina tilspisser seg, og Tyskland advarer Russland om at landet bare vil kunne øke handelen med Tyskland hvis det er en pålitelig handelspartner.
SCANPIX