«Fler i arbete» er den røde tråden i valgmanifestet.

Moderaterna, Folkpartiet, Centern og Kristdemokraterna har forpliktet seg til en rekke vidtgående løfter hvis de får overta:

 • Skattelette på 45 milliarder kroner (37 milliarder allerede neste år i mindre inntektsskatt). For mange betyr det en tusenlapp mindre i skatt i måneden.
 • Eiendomsskatten skal gradvis avvikles.
 • For å få de unge i arbeid skal arbeidsgiveravgiften halveres for aldersgruppen 19-24 år, og fjernes helt for deler av den offentlige tjenestesektoren.
 • Sykelønnsordningen opprettholdes i hele fireårsperioden, med 80 prosent av tidligere inntekt.
 • Privatskoler skal ha samme vilkår som offentlige skoler.
 • Full valgfrihet til å velge hjemmehjelp.
 • Pasienter skal ha rett til selv å velge så vel lege som sykehus og pleieinstitusjon.
 • Økt støtte til å betale høye tannlegeregninger. Staten skal dekke halvparten av regninger over 3000 kroner, og 85 prosent av regninger over 15.000 kroner.
 • Partiene vil ikke stenge eller avvikle flere kjernekraftverk. Men forbudet mot å bygge nye slike kraftverk vil stå ved lag.
 • 10.000 kroner i «premie» (avgiftslette) for å kjøpe miljøvennlig bil.
 • 1 milliard kroner til investeringer for å redusere oljeavhengigheten.
 • Antallet politifolk skal øke til 20.000 innen 2010 for å bekjempe kriminaliteten.