KLAUS JUSTSEN

Med en uforbeholden unnskyldning og tilbud om å gi mishandlete irakiske fanger en eller annen form for erstatning innledet forsvarsminister Donald Rumsfeld i går kampen for å redde sitt politiske liv.

Påtok seg ansvaret

Under høringen i Kongressen uttrykte den 72-årige ministeren en dypt følt unnskyldning til de irakere som var blitt offer for de brutale overgrepene. Han innrømmet at de hadde funnet sted i hans avdeling, og at han derfor påtok seg det fulle ansvar for dem.

Med en strøm av intense, ofte sinte spørsmål gjorde både demokratiske og republikanske senatorer det klart at unnskyldningen etter deres mening kom for sent og at ord ikke var nok til å reparere de alvorlige skadene som offentliggjøringen av bilder og fortrolige rapporter har forårsaket.

Den demokratiske senator Edward Kennedy snakket om en katastrofal skandale, mens andre fremhevet at de gruoppvekkende bildene vil bli vist i årtier.

Det var også sinne over at forsvarsministeren flere ganger forsøkte å vike utenom spørsmål og andre ganger gjemte seg bak byråkratiske systemer og henvisninger til at alle regler var fulgt til punkt og prikke.

Satt langt inne

Kongressen har kritisert Donald Rumsfeld for ikke i tide å ha informert medlemmene om hvor omfattende skandalen var, men i stedet ventet til tv hadde offentliggjort sjokkbildene.

Kilder i forsvarsdepartementet antydet før høringen at Rumsfeld ville unnskylde at Kongressen ikke var blitt bedre og tidligere informert. Det kom likevel i første omgang ikke noen direkte unnskyldning, men i stedet en noe kryptisk innrømmelse av at han hadde håpet han hadde visst noe mer noe tidligere, og hadde vært i stand til åt fortelle det.

Forsvarsministeren innrømmet under hardt press fra sine republikanske partifeller at han hadde begått feil. Jeg skulle selv ha stått frem og fortalt at det var skjedd overgrep og at vi ville oppklare saken, i stedet for å vente på at tv presenterte bildene.

Også videoopptak

Utover innrømmelsen ble det antydet at skandalen er enda mer omfattende enn hittil antatt. Donald Rumsfeld opplyste at det ikke bare eksisterer mange flere bilder som er gruoppvekkende, men at mishandlingen av fanger også er blitt tatt opp på video.

Forsvarsminister Rumsfeld måtte flere ganger svelge hardt når han lyttet til de sinte utfallene fra senatorene, selv om han møtte med en tillitserklæring fra president Bush, som sent torsdag slo fast at han hadde en god forsvarsminister, som ville bli i regjeringen.

Etter møter med Jordans kong Abdullah ga president Bush samtidig for første gang en delvis unnskyldning for enkelte soldaters oppførsel, da han understreket at han var lei av at overgrepene hadde funnet sted.

Avbrutt av demonstranter

Få timer før Donald Rumsfeld og forsvarssjefen, general Richard Myers, satte seg foran senatorene, avslørte Røde Kors i Genève at det var mer enn et år siden man advarte USA mot behandlingen av krigsfanger. Det ble samtidig fastslått at det ikke bare dreide seg om overgrep i det beryktete Abu Ghraib-fengselet, men også i andre fengsler rundt i landet.

Høringen var bare noen minutter gammel da den ble avbrutt av et tjuetall rasende demonstranter, som høylytt krevde at forsvarsministeren ble sparket med det samme. Rumsfeld lyttet uten å fortrekke en mine, og fortsatte sin forklaring som om intet var hendt.