Antilopebabyen er av typen oryx, og løvinnen, med navnet Kamuniak, som betyr "Den velsignede", passer på den som om kalven var hennes egen.

Løvinnen begynte å adoptere oryxbabyer tidligere i år. Hver gang har hun forsøkt å beskytte kalvene fra andre rovdyr. Hun har også latt deres naturlige mødre komme til kalvene og gi dem melk. Tre av kalvene er til slutt blitt berget av dyrepassere i nasjonalparken, mens en ble lunsj for en hannløve mens Kamuniak sov.

Den siste "adopsjonen" skjedde i helgen, og voktere i nasjonalparken Samburu så de to dyrene sammen mandag morgen. Kalvens mor fulgte intenst med surrogatmorens opptreden på ærbødig avstand. (NTB)