En mor og hennes sønn kastet kyllingbiter til dyrene i naturparken fra et åpent bussvindu, da løven kastet seg fram og stakk hodet inn gjennom vinduet. Den bet tak i guttens høyre arm og trakk ham ut gjennom vinduet, skrev avisen.

Guttens mor tok opp kampen med villdyret, og greide å få trukket sønnen løs. Hun er nå utskrevet fra sykehuset der hun ble behandlet for sine skader, men sønnen er fortsatt innlagt til behandling, het det videre.

Nå skulle en jo tro at naturparkens ledelse ville sørge for bussvinduer som ikke lar seg åpne og andre sikkerhetstiltak, for å avverge liknende episoder. Men nei da: I stedet bestemte ledelsen seg for å straffe løven.

De ba politiet om tillatelse til å skyte dyret, men da dette ble kjent, reiste det seg en proteststorm blant folk i regionen. Som følge av dette er løven nå benådet, men den må finne seg i å sitte i bur resten av sine dager, het det i Shanghai Morning Post. (NTB)