— USA har ennå ikke maktet å presentere overbevisende beviser på at Irak besitter masseødeleggelsesvåpen. For amerikanerne handler denne kampanjen om noe langt større enn bare å avvæpne Saddam Hussein, slik FN krever. For USA er ett av hovedmotivene å sikre seg adgang til Iraks enorme oljereserver, sier Per Rune Henriksen, LO-sekretær i Bergen og omland og sentral Ap-politiker i Hordaland.

I går fulgte han og Elisabeth Guåker fra Antikrigsnettverket talen til utenriksminister Colin Powells sammen med BT. Henriksen og Guåker er blant hovedorganisatorene i Fredsinitiativet i Bergen, som lørdag 15. februar arrangerer stormarkering mot krig.

Lidelsene

Verken Henriksen og Guåker lot seg overbevise av de angivelige bevisene mot Irak som USAs utenriksminister la frem i går. De mener grunnlaget for krig, med all den lidelsene og død den skaper, ikke er til stede. Begge tror den sterke folkelige motstanden mot Irak-krig er like stor etter Powells tale i FN.

— Det viktigste for oss er det humanitære budskapet. Som vanlige mennesker i Norge må vi forsøke å sette oss inn i hvilken katastrofe en krig vil være for vanlige irakere og deres familier. En krig vil komme oppå all den nød disse menneskene allerede opplever, sier Henriksen.

— Tviler dere på at Saddams regime sitter på masseødeleggelsesvåpen?

— Jeg tror Irak har slike våpen, og jeg støtter FN-resolusjonen som krever avvæpning. Men å gå til krig for å avvæpne har jeg ingen tro på, sier Henriksen.

Ikke til troende

— Det er vanskelig å vite hvilke våpen landet har. Men det er jo lite som tyder på Irak har våpen som kan ramme USA. Dessuten har amerikanerne ennå ikke klart å bevise den påståtte koblingen mellom Irak og al Qaida-nettverket, sier Guåker.

— Hvordan kan verdenssamfunnet kvitte seg med Saddam Husseins regime uten å gå til krig?

— Saddam er en de verste diktatorene i verden. Det er likevel ikke verdenssamfunnets oppgave å fjerne hans regime fra makten, men derimot å hindre ham i disponere masseødeleggelsesvåpen. Ingen stat, heller ikke supermakten USA, har rett til å invadere et annet land og definere hva som er riktig styresett ut fra egeninteresse. Det er et helt forkastelig prinsipp. Hvis USA har så sterk sterk omsorg for demokratiets kår i Midtøsten, finnes det mange andre land i regionen de også bør interessere seg for. Kuwait, for eksempel, mener Henriksen, som hevder USAs troverdighet ikke står til troende.

— Det er tydelig for de fleste, også i Norge, at USA har en helt annen agenda enn FN, legger han til.

Billig bensin

Elisabeth Guåker mener USAs motiver også er styrt av energikrise på hjemmebane og behovet for å dekke den enorme amerikanske bilparken med billig drivstoff.

— Amerikanerne bør kunne leve med litt høyere bensinpriser for å hindre at Iraks befolkning skal lide og dø i en krig, mener Per Rune Henriksen.

Begge tror USA, Storbritannia og andre støttespillere vil beseire Saddam Husseins regime, men begge stiller seg spørsmålet: Hva vil skje etter krigen?

— Se på Afghanistan etter at Taliban ble styrtet. Der har den innsatte presidenten og hans styre omtrent bare kontroll over hovedstaden Kabul. Det samme kan skje i Irak. Landet er spekket av regionale politiske konflikter som kan blusse opp og påføre sivilbefolkningen enda mer lidelse, mener Guåker.

Aktivisten fra Antikrigsnettverket frykten at krigen kan utvikle seg og sende Midtøsten ut i en storkonflikt.

— Et angrep på Irak kan bli oppfattet som et angrep på hele den arabiske og muslimske verden. Da kan situasjonen bli brennhet, mener Elisabeth Guåker.

I likhet med Henriksen, krever hun at den norske regjeringen sier klart nei til krig, «selv om USA skulle klare å tvinge frem en krigsresolusjon i FN».

AVVISER KRIG: LO-sekretær Per Rune Henriksen og Elisabeth Guåker fra Antikrigsnettverket fulgte utenriksminister Powells tale i går. - De påståtte bevisene mot Irak rettferdiggjør ikke noen krig, mener de.
Foto: Helge Skodvin