Fortvilet mjauing fra leiligheten gjorde at naboer kontaktet dyrevernet. Leder i Dyrevernnemnda i Bergen, Bjørn Borlaug, sikret seg politiets tillatelse til å gå inn i leiligheten, og fikk med seg distriktsveterinær Per Arne Ludvigsen. Synet som møtte dem var ikke vakkert.

En tolv uker gammel avmagret katt sto og hylte i gangen, mens en chinchilla og en kanarifugl sto i solsteken i hvert sitt bur. Ingen av dyrene hadde mat og vann. Eierne har vært bortreist siden forrige søndag — i ti dager.

Kattungen hadde overlevd ved å drikke vann som var tiltenkt blomstene. Kattedoen var smekkfull av gammel, nesten rotten, avføring, forteller Borlaug i dyrevernsnemnden.

— Vettet har sviktet totalt. Dette er et klart brudd på Dyrevernloven, og saken vil bli anmeldt til politiet, sier han.

— Du tar ikke til deg en liten kattunge like før du reiser på ferie. Og gjør du det, må du syte for at naboer kan gi den mat og tilsyn. Heldigvis er det ytterst sjelden vi støter på slike tilfeller, sier Borlaug etter å ha avdekket dette skrekkeksemplet på dyrehold.

Saken fikk imidlertid en lykkelig ende. Dyrene ble i går kveld forsøkt omplassert til mennesker som forhåpentligvis vil ta seg bedre av dem. Dyrevernet har ikke fått andre meldinger om folk som har overlatt kjæledyrene til seg selv mens de har reist på ferie i sommer.