Det er foreløpig uklart om Krim fullt og helt blir en del av Russland eller om halvøyen forblir ukrainsk, men får en sterk tilknytning til Russland.

Men det synes hevet over tvil at regionen i langt større grad enn de siste drøyt 20 årene vil orientere seg mot Russland. Uansett status vil Krim trolig bli økonomisk avhengig av Russland fremover.

— Det vil innebære et betydelig økonomisk løft for Russland å ta ansvaret for utviklingen på Krim, sier forsker Helge Blakkisrud ved NUPI til NTB.

Han peker på at Krim med sine drøye to millioner innbyggere vil kunne bli en relativt stor de facto-stat.

Avhengig av støtte

I dag er økonomien på Krim svak og i stor grad avhengig av Ukrainas sentralmyndigheter. 4,7 milliarder av Krims regionale offentlige budsjett på vel 7 milliarder kroner kommer fra Kiev.

— Krim koster allerede «Stor-Ukraina» masse penger. Økonomisk sett vil ikke Ukraina tape på løsrivelse, fordi Krim alltid har vært en subsidiert region, sa Ukrainas finansminister Oleksandr Sjlapak nylig.

80 prosent av Krims tilførsel av både vann og strøm kommer fra Ukraina, og 65 prosent av gassen kommer fra Ukraina, ifølge Financial Times.

— Krims tilgang til vann, gass, strøm og matvarer er truet – og Russland vil ikke være i stand til å kompensere for dette, sier analytikeren Volodymyr Fesenko ved Penta-instituttet til nyhetsbyrået AFP.

Krim er allerede en fattig region med en økonomi basert på turisme og jordbruk. Regionen er i stor grad avhengig av subsidier.

Nasjonalistiske stemmer i Kiev har tatt til orde for at Ukraina burde strupe Krims økonomi for å tvinge landet bort fra tanken om løsrivelse, men dette er en risikabel strategi. Den vil nemlig kunne utløse harde straffetiltak fra Russland mot Ukraina på andre områder, for eksempel ved økt toll på import eller høyere gasspriser.

Juridisk uklart

Krim kan etter helgens folkeavstemning ende opp med en status som ligner på de to utbryterregionene Sør-Ossetia og Abkhasia i Georgia. De er i praksis selvstendige stater, men mangler anerkjennelse fra andre enn Russland og en håndfull andre land.

For den økonomiske utviklingen er en slik uavklart, juridisk status ødeleggende, noe som også har vist seg i områder som Kosovo og Palestina. Mange investorer er varsomme med å satse i områder som ikke har en avklart, juridisk status.

— Krim vil være helt avhengig av russiske investeringer og infrastruktur og vil ikke kunne eksistere som en uavhengig stat uten at Russland stiller som økonomisk og politisk garantist, sier Blakkisrud.

— Selv om Russland skulle anerkjenne Krim som en egen stat, er det ikke sannsynlig at andre land vil følge etter. Det betyr at næringslivet på Krim vil måtte rettes inn mot det russiske markedet, med de begrensninger det medfører for videreutvikling av handel og turistnæringen, sier Blakkisrud.

Allerede mandag ga Russland drøyt 2,4 milliarder kroner i bistand til Krim.