• Krigene mellom Israel og de arabiske nabolandene i 1967 og 1973. Disse ledet frem til de to nøkkelresolusjonene fra FNs Sikkerhetsråd 242 (1967) og 338 (1973).
  • Camp David-avtalen mellom Israel og Egypt 1978/79. Fredsprisen til Israels statsminister Menachem Begin og Egypts president Anwar Sadat.
  • Israels invasjon i Libanon 1982.
  • Golfkrigen 1990/91 som ledet frem til Madridkonferansen, den formelle kanalen mellom PLO og Israel, Syria og Israel og Jordan og Israel.
  • Konferansen førte til fredsavtalen mellom Jordan og Israel. Vi fikk Oslo-avtalen, undertegnet 1993.
  • Fredsprisen til PLO-formann Yasser Arafat og Israels statsminister Yitzhak Rabin og utenriksminister Shimon Peres.
  • Det syrisk-israelske sporet var nær gjennombrudd i 1996 og 2000. Etter det mislykkede toppmøtet mellom Syrias president Hafez al-Assad og USA president Bill Clinton i Genève tidlig i 2000, har det ikke vært gjort forsøk på å få i stand en avtale.