Loven gjelder fortsatt, og vil om nødvendig bli brukt, sier to britiske dommere. De avviste før helgen den liberale London-avisen The Guardians forsøk på å få loven omdefinert, slik dommere ifølge britisk rettspraksis kan gjøre.

The Guardians sjefredaktør Alan Rusbridger og den kjente spaltisten Polly Toynbee hevdet at loven om høyforræderi fra 1848 er i strid med bestemmelsene om ytringsfrihet i den nylig innførte britiske menneskerettsloven. Derfor må den gamle loven vike, mente de to.

150 år gammel Den mer enn 150 år gamle loven er ikke bare rettet mot voldelige revolusjonære. Den fastsetter også livsvarig fengsel for den som krever monarkiet avskaffet og republikken innført med fredelige midler, påpeker The Guardian.

Loven må ses på bakgrunn av de forhold som hersket i Storbritannia og i Europa for øvrig i 1848. I en rekke europeiske land brøt det dette året ut revolusjon, og det britiske aristokratiet og den øvrige overklasse levde i frykt for den radikale chartist-bevegelsen.

I november i fjor nektet tidligere justisminister Lord Williams av Mostyn å garantere at verken avisen The Guardian eller dens enkelte medarbeidere risikerte tiltale, hvis de offentlig tok til orde for innføring av republikk. Fredag i forrige uke slo dommerne Silber og Lord Rose fast at forræderiloven fortsatt gjelder, og om nødvendig vil bli brukt.

Til Strasbourg? The Guardian vurderer å anke saken, og om nødvendig også bringe den inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Dette er ikke lenger et spørsmål om argumenter for eller imot avskaffelse av monarkiet, men om retten til frie ytringer i et demokratisk samfunn, mener avisens ledelse.

–En 150 år gammel lov som ikke er kommet til anmeldelse i manns minne, kan virke som en vits. Men det er ingen vits når Zimbabwes president Robert Mugabe bruker tilsvarende lover til å kaste journalister i fengsel, og så forsvarer seg med at slik er loven i Storbritannia også, sier sjefredaktør Rusbridger.

Han og Polly Toynbee risikerer imidlertid neppe å måtte tilbringe en eneste natt – enn si resten av livet – i ett av Hennes Majestets fengsler. Sist noen ble tiltalt i henhold til den omstridte forræderiloven var nemlig i 1883.

NTB