- Solenergi i regnbyen Bergen, skurrer ikke det litt?

- Kanskje ved første tanke, men det er jo tross alt en god del soltimer her i løpet av et år. I sommerhalvåret har vi lange, lyse kvelder — et fortrinn som land lenger sør ikke har.

- Hvorfor arrangeres solenergimøtet?

- Vi er inne i klimafestivaluken i Bergen, og dette er ett av flere temaer om klima og energiutvikling. Solenergi er veldig spennende og har stort potensial både i private hjem og i større bygg.

- Det finnes både solfangere og solceller, hva er forskjellen?

- En solfanger er et lukket system basert på veskesirkulasjon, som varmer opp en akkumulatortank. Det kan brukes til romoppvarming eller varmt vann. Solceller konverterer solstråler til elektrisitet.

- Hvor utbredt er denne energibruken i Norge?

- Vi ligger nok bak både Sverige og Danmark, for ikke å snakke om Tyskland, som er kommet veldig langt. Men noen suksesshistorier har vi i Bergen også, blant annet i Løvåshagen borettslag og på Søreide skole, hvor solfangere bidrar til oppvarmingen og reduserer energiforbruket.

- Er det mange private som installerer solenergianlegg?

- Det er noen, men ikke mange. Vi merker en økende interesse for solenergi, derfor prøver vi å spre så mye kunnskap som mulig om temaet.

- Men lønner det seg økonomisk?

- Foreløpig må dette ses på i et 15 års perspektiv når det gjelder solceller og syv - ti år med solfangere, men teknikken blir stadig bedre. Ved bruk av insentiver, altså ved å gjøre dette enda mer fordelaktig, vil det kunne lønne seg fortere i fremtiden enn i dag. Det finnes allerede i dag såkalte plusskunder som tjener penger på å selge strøm ved hjelp av solceller.

- Har du solfanger hjemme selv?

- Nei, i rekkehuset vårt har vi rentbrennende vedovn og strøm som oppvarming. Men vi sysler med tanken om kanskje å gjøre en forskjell vi også.

- Hva skjer ellers denne uken?

- Allerede i kveld er det et folkemøte i Åsane over temaet: Bli oljefri og energismart. Her legges det vekt på hvordan man kan bytte ut oljefyring med fornybare energikilder. I morgen holder vi en dagskonferanse om klima og menneskerettigheter.

- Hva er det som fascinerer deg med dette temaet?

- Jeg har alltid vært opptatt av klima og miljøspørsmål, at vi bruker de ressursene vi trenger og ikke overforbruker. Det er viktig å være bevisst på det vi gjør og ta vare på naturen for senere generasjoner. Eller som jeg enkelt forklarer barna mine: Jeg vil at byen vår skal bli en bedre plass å bo for alle.

- Er du optimist med tanke på fremtiden?

- Vi er nødt til å ta disse spørsmålene på alvor og være løsningsorienterte. Jeg har tro på en positiv utvikling, ellers hadde det vært tungt å jobbe med disse spørsmålene hver dag.