Dermed må Andrea Yates, i henhold til loven i delstaten Texas, tilbringe minst 40 år i fengsel.

Den 37-årige sykepleieren innrømmet at hun har druknet barna som var i alderen seks måneder til sju år, men hun sa det var for å beskytte dem mot Satan. Yates hadde da vært psykisk syk i minst to år. Hun hadde forsøkt å ta livet sitt to ganger og ble behandlet ved psykiatriske sykehus ved fire tilfeller.

Juryen mente at hun var skyldig i drap og godtok ikke forsvarets påstand om frifinnelse på grunn av sinnssykdom.

Aktor mente også at Yates var syk, men hevdet likevel at hun hadde forutsetning for å forstå at det hun gjorde var galt. Retten hadde åpnet for at hun kunne dømmes til døden, men aktor la i sluttprosedyren ned påstand om livsvarig fengsel.