Debatten var den andre og siste TV-duellen før det tyske valget om to uker. Den var også langt livligere enn for to uker siden, med flere opphissede ordvekslinger om blant annet Irak og tysk økonomi.

Stoiber kritiserte Schröder-regjeringen for å undergrave det internasjonale presset mot Irak ved at den så klart har gitt beskjed om at Tyskland ikke vil delta i et militært angrep selv om det skulle få klarsignal av FN.

Samtidig beskyldte den konservative kandidaten regjeringen for å skade det tysk-amerikanske forholdet ved å bruke Irak-spørsmålet i valgkampen, uten å være inne i en dialog med USA.

Ikke amen til USA

Schröder svarte at det tysk-amerikanske vennskapsforholdet ikke betyr at Berlin skal si "ja og amen" til Washingtons politikk. Han gjentok advarsler om at kampen mot internasjonal terrorisme ennå ikke er vunnet og at et angrep på Saddam Husseins regime kan undergrave den internasjonale antiterrorkoalisjonen.

— Velgerne vil høre om du som kansler vil la Tyskland delta i en intervensjon. Ja eller nei? Ingen ønsker å høre hvem du vil rådføre deg med etter valget, sa Schröder da Stoiber fastholdt at Tyskland ikke bør føre en egen politikk i forhold til Irak-krisen, men heller samordne sin politikk med andre EU-land.

Offensivt

Under debatten var begge politikerne offensive og Schröder ba ved et par anledninger sin motstander om å holde et "visst nivå i debatten". Blant annet reagerte han på at Stoiber begynte å sitere "smakløse" kommentarer om USAs president George W. Bush som andre sosialdemokrater er kommet med.

— Vi er ikke her for å diskutere hva politikere i deres eller i mitt politiske landskap har sagt, sa Schröder.

De to kvinnelige TV-journalistene lot de to mennene gjennomføre flere heftige diskusjoner uten å bryte inn, og det var tydelig at skuffelse og kritikk etter den første TV-debatten hadde gjort inntrykk på debattantene. For to uker siden fikk publikum ingen egentlig diskusjon. Debatten var da stort sett preget av nedskrevne spørsmål og puggede svar.

Den siste halvdelen av den halvannen time lange debatten handlet stort sett om økonomi og arbeidsløshet. En rekke TV-stasjoner hadde satt av store deler av kvelden til kommentarer og analyser av debatten.

(NTB)