Begrunnelsen for at søksmålene ble avvist var at saksøkerne ikke selv hadde kjøpt operativsystemene av Microsoft, men kjøpt dem gjennom maskinvare-produsenter som Dell og Compaq.

De 38 sakene var blant 61 saker som er blitt fremmet for den føderale dommeren J. Frederick Motz. I alt er 130 sivile søksmål blitt fremmet mot Microsoft for utnytelse av sin sterke posisjon i markedet.

Det amerikanske justisdepartementet og 19 stater oppfordret i går en ankedomstol til å avvise Microsofts anke av en dom fra juni i fjor. Selskapet ble da dømt til å deles opp fordi det har for stor makt i markedet, men Microsoft anket dommen.NTB