Bioteknologisk forskning har ikke levd opp til forventningene om en stor bølge av nye medisiner, ifølge en ny rapport fra konsulentfirmaet Accenture. En del forskningsselskaper har ikke i tilstrekkelig grad trukket fordeler av internett, mener konsulentfirmaet. Dessuten tar viktige bestemmelser om forskningssatsinger lenger tid enn ventet.

Den nye rapporten "High Performance Drug Discovery: An Operating Model for a New Era" sier at forskerne møter en overflod av informasjon, og at innsamlingen av relevant kunnskap går tregere enn ventet. Studien følger opp en undersøkelse blant 200 ansatte i 15 store farmasøytiske— og bioteknologiske firmaer fra 1997.

Undersøkelsen så på forventningene til fremtidig medisinutvikling. Konsulentfirmaet foreslår å sette sammen tverrfaglige team i utviklingen av nye medisiner.

Pfizer er et av firmaene som allerede har dreid forskningsaktiviteten i denne retningen, skriver avisen Boston Globe.(Origo)